Projekt Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością

Projekt "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością"


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

czytaj całość

Rozmiar czcionki: A | a

Kontakt - Biuro Projektu

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
pokój 14
ul. Arciszewskiego 22b
76-200 Słupsk
tel. (59) 8405 364