Projekt Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością

Aktualności

Rozwiń wszystkie
 

14.12.2015PODZIĘKOWANIA
rozwiń
 
Z wielką satysfakcją informujemy, że Akademia Pomorska w Słupsku pozytywnie zamknęła projekt POKL.04.01.02-00-046/11-01 „Kierunki matematyczno – przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością”.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim zatrudnionym w projekcie oraz wszystkim osobom, które w ramach współpracy nad realizacją projektu przyczyniły się do osiągnięcia zakładanych celów, wskaźników i rezultatów.

Dziękujemy studentom i studentkom, a szczególnie absolwentom i absolwentkom kierunków zamawianych, za pozytywne nastawienie, ogromną potrzebę podnoszenia swoich kompetencji i wytrwałość w realizacji wielu dodatkowych zajęć. Jednocześnie mamy nadzieję, że wszystkie zastosowane formy wsparcia przyczynią się do łatwego wejścia na rynek pracy, efektywnego rozwinięcia kariery zawodowej oraz osiągania wielu sukcesów.


Zespół ds. wdrażania i realizacji projektu
07.12.2015Ostateczne rozliczenie projektu
rozwiń
 
W okresie od 01.06.2011 do 30.10.2015 w projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-01 „Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” wydano kwotę 3 880 360,89 zł., co stanowi 99,89% kwoty dofinansowania tj. 3 884 760,00 zł.
zobacz podział na zadania:
pobierz plik
04.08.2015Rozliczenie
rozwiń
 
W okresie od 01.06.2011 do 30.06.2015 w projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-01 „Kierunki matematyczno- przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” wydano kwotę 3 811 878,19 zł., co stanowi 98,12% kwoty dofinansowania tj. 3 884 760,00 zł.
zobacz podział na zadania:
pobierz plik
09.07.2015UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
rozwiń
 

Uczestniczki i uczestnicy projektu z III roku Fizyki, Ochrony Środowiska i Matematyki zakończyły/li udział w projekcie! Zapraszamy do zapoznania się podsumowaniem:
pobierz plik
14.06.2015Egzamin TOEIC
rozwiń
 

W imieniu realizatorów kursu ,,Język angielski w środowisku pracy” uprzejmie informujemy, że egzamin TOEIC odbędzie się w dniu 15 czerwca (poniedziałek) od godziny 11.00.
08.06.2015Egzamin TOEIC
rozwiń
 

W imieniu realizatorów kursu ,,Język angielski w środowisku pracy” uprzejmie informujemy, że egzamin TOEIC odbędzie się w dniu 12 czerwca (piątek) od godziny 11.00 w sali 7 (parter) w budynku Wydziału matematyczno-Przyrodniczego, ul. Arciszewskiego 22b.
Wszystkie osoby, które napisały test kwalifikacyjny do egzaminu TOEIC, zostały zakwalifikowane.

Test będzie trwał 120 minut + 30 minut zajmą kwestie administracyjne tj. przygotowanie sali, sprawdzanie dowodu osobistego zakwalifikowanych na egzamin osób, wytłumaczenie zasad poprawności zaznaczania odpowiedzi na teście.

Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą przez osoby egzaminowane aktualnego dowodu osobistego. Osoby spóźnione na egzamin nie zostaną dopuszczone do jego zdawania.
08.06.2015Szkolenie ,,Skuteczne wejście na rynek pracy"
rozwiń
 
Uwaga! Studenci/studentki Uczestnicy/uczestniczki Projektu

Dnia 16.06.2015 w godz. 11.00 – 12.00, w ramach zadań realizowanych w Projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-01 ,,Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” odbędzie się szkolenie-doradztwo "Skuteczne wejście na rynek pracy", który poprowadzi Pani Aleksandra Brasewicz z Centrum Planowania Kariery Zawodowej, WUP w Gdańsku.
Szkolenie odbędzie się w AULI 414 przy ul. Westerplatte 64 (przed Uroczystością zakończenia udziału w projekcie)

Wszystkich serdecznie zapraszamy!
07.05.2015UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
rozwiń
 

Uczestniczki i uczestników projektu z III roku Fizyki, Ochrony Środowiska i Matematyki serdecznie zapraszamy na uroczystość zakończenia udziału w projekcie!

Uroczystość rozpocznie się w dniu 16 czerwca (wtorek) o godzinie 12.00 w AULI 414 przy ul. Westerplatte.
07.05.2015Kurs "Zastosowanie statystyki do opracowywania wyników badań empirycznych w STATISTICA"
rozwiń
 

Informujemy, że kurs „Zastosowanie statystyki do opracowywania wyników badań empirycznych w STATISTICA” odbędzie się dnia 12-13.05.2015, w godz. 08.00-14.45, w sali 31, ul. Arciszewskiego 22d, dla uczestników/uczestniczek projektu z kierunku Matematyka; 14-15.05.2015, w godz. 08.00-15.45 w czwartek, 08.00-14.00 w piątek, w sali 122, ul. Słowiańska 8, dla uczestników/uczestniczek projektu z kierunku Ochrona Środowiska i Fizyka.
05.01.2015Rozliczenie
rozwiń
 
W okresie od 01.06.2011 do 31.12.2014 w projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-01 „Kierunki matematyczno- przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” wydano kwotę 3 439 717,02zł., co stanowi 88,54% kwoty dofinansowania tj. 3 884 760,00 zł.
zobacz podział na zadania:
pobierz plik
15.12.2014Rekrutacja na dodatkowe staże
rozwiń
 
Uwaga Uczestnicy/uczestniczki Projektu - Studentki i Studenci III roku Matematyki, Fizyki i Ochrony Środowiska oraz IV roku Fizyki Technicznej!

Ogłaszamy dodatkowy nabór na trzymiesięczne staże u pracodawców organizowane w ramach projektu „Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku.

Planowany termin stażu najwcześniej od 15 stycznia 2015

Wnioski rekrutacyjne należy składać u właściwego dla danego kierunku kierownika administracyjno-merytorycznego w okresie od 15.12.2014 do 09.01.2015 r.

Wniosek rekrutacyjny stanowi załącznik do Regulaminu trzymiesięcznego stażu studenckiego i znajduje się na stronie internetowej Projektu.
18.06.2014UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
rozwiń
 

Uczestniczki i uczestnicy projektu z III roku Fizyki, Ochrony Środowiska i Matematyki zakończyły/li udział w projekcie! Zapraszamy do zapoznania się podsumowaniem:
pobierz plik
04.06.2014UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
rozwiń
 

Uczestniczki i uczestników projektu z III roku Fizyki, Ochrony Środowiska i Matematyki serdecznie zapraszamy na uroczystość zakończenia udziału w projekcie!

Uroczystość rozpocznie się w dniu 16 czerwca (poniedziałek) o godzinie 13.00 w AULI 414 przy ul. Westerplatte.
04.06.2014UCZESTNICY/UCZESTNICZKI KURSU ,,JĘZYK ANGIELSKI W ŚRODOWISKU PRACY”
rozwiń
 

W imieniu realizatorów kursu ,,Język angielski w środowisku pracy” uprzejmie informujemy, że egzamin TOEIC dla 28 osób, wybranych na podstawie testu kwalifikacji, odbędzie się w dniu 13 czerwca (piątek) w godzinach 8.00-10.30.

Test będzie trwał 120 minut + 30 minut zajmą kwestie administracyjne tj. przygotowanie sali, sprawdzanie dowodu osobistego zakwalifikowanych na egzamin osób, wytłumaczenie zasad poprawności zaznaczania odpowiedzi na teście.

Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą przez osoby egzaminowane aktualnego dowodu osobistego. Osoby spóźnione na egzamin nie zostaną dopuszczone do jego zdawania.
19.05.2014GRATULACJE DLA PANI MONIKI
rozwiń
 

Z wielką przyjemnością informujemy, że studentka III roku kierunku Matematyka, uczestniczka Projektu „Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” Pani Monika Grzeżułkowska zajęła II miejsce w konkursie na najlepszy plakat podczas Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Matematyków OBLICZE odbywającej się w Poznaniu w dniach 9-11 maja 2014 roku.
GRATULUJEMY!
06.03.2014Dodatkowa rekrutacja dla II naboru studentów/tek kierunków zamawianych
rozwiń
 

Studenci/tki, którzy/re chcieliby uczestniczyć w kursie „Zastosowanie statystyki do opracowywania wyników badań empirycznych w STATISTICA” proszeni są o złożenie do dnia 10 marca 2014r. do właściwego dla swojego kierunku kierownika administracyjno-merytorycznego wniosku rekrutacyjnego na kurs, który jest dostępny na stronie internetowej Projektu w zakładce Dokumenty do pobrania.
Realizacja kursu jest przewidziana na maj 2014 roku.
24.02.2014Dodatkowy kurs księgowości I stopnia
rozwiń
 
Podajemy szczegółowy harmonogram zajęć na kursie dla kandydatów na księgowych w terminie 21.02.2014r – 27.04.2014r
zobacz szczegóły:
pobierz plik
17.02.2014Dodatkowy kurs księgowości I stopnia
rozwiń
 
Dnia 21.02.2014r. (piątek) o godz. 16.00 w sali 28, ul. Arciszewskiego 22 d, rozpocznie się dodatkowy kurs księgowości I stopnia.
zobacz szczegóły:
pobierz plik
10.02.2014Rekrutacja na staże - Fizyka Techniczna
rozwiń
 
Uwaga studenci III roku Fizyki technicznej - Uczestnicy/uczestniczki Projektu

Ogłaszamy nabór na trzymiesięczne staże u pracodawców organizowane w ramach projektu „Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku.

Planowany termin stażu to 01.07.2014 – 30.09.2014 r. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odbycia stażu w terminie wcześniejszym. Decyzję o tym podejmuje Koordynator Projektu na wniosek odpowiedniego kierownika administracyjno-merytorycznego.

Wnioski rekrutacyjne należy składać u właściwego dla danego kierunku kierownika administracyjno-merytorycznego w okresie od 10.02.2014 do 21.02.2014 r.

Wniosek rekrutacyjny stanowi załącznik do Regulaminu trzymiesięcznego stażu studenckiego i znajduje się na stronie internetowej Projektu.
15.01.2014Spektroskopia fotoakustyczna i niektóre jej zastosowania
rozwiń
 
Uwaga! Studenci/studentki Uczestnicy/uczestniczki Projektu

Dnia 16 stycznia 2014 o godz. 11.00, w ramach zadań realizowanych w Projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-01 ,,Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” odbędzie się wykład zamawiany pt. "Spektroskopia fotoakustyczna i niektóre jej zastosowania", który wygłosi Pan dr hab. Janusz Szurkowski z Uniwersytetu Gdańskiego.
Wykład odbędzie się w sali 105 w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, ul. Arciszewskiego 22b.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!
13.01.2014Rozliczenie
rozwiń
 
W okresie od 01.06.2011 do 31.12.2013 w projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-01 „Kierunki matematyczno- przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” wydano kwotę 2 484 583,05 zł., co stanowi 63,96% kwoty dofinansowania tj. 3 884 760,00 zł.
zobacz podział na zadania:
pobierz plik
13.01.2014Kurs „Język angielski w środowisku pracy” dla I naboru
rozwiń
 


Rozpoczęła się rekrutacja na kurs „Język angielski w środowisku pracy” dla uczestniczek i uczestników z I naboru w projekcie. Wszyscy/stkie uczestnicy/czki projektu z III roku są zobowiązani do udziału w kursie. Realizacja 60 godzin kursu jest przewidziana w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014. W ramach realizowanego kursu będzie możliwość przystąpienia do egzaminu TOEIC (Test of English for International Communication).
Wnioski rekrutacyjne należy składać u właściwego dla danego kierunku kierownika administracyjno -merytorycznego do dnia 21 stycznia 2014r..

Wniosek rekrutacyjny stanowi Załącznik do „Zasad uczestnictwa w kursach i szkoleniach w ramach Projektu „Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku”, dostępnych na stronie internetowej Projektu.

30.12.2013Naliczanie opłat środowiskowych
rozwiń
 
Dnia 12 i 13.01.2014r.(niedziela, poniedziałek) odbędzie się szkolenie ,,Naliczanie opłat środowiskowych”
zobacz szczegóły:
pobierz plik
16.12.2013Nowoczesne metody gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska – mgr inż. Danuta Makowelska
rozwiń
 
Uwaga! Studenci/studentki Uczestnicy/uczestniczki Projektu

Dnia 18.12.2013 w godz. 13.00 – 14.30, w ramach zadań realizowanych w Projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-01 ,,Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” odbędzie się wykład zamawiany pt. "Nowoczesne metody gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska", który wygłosi Pani mgr inż. Danuta Makowelska z Centrum Edukacji Ekologicznej Oczyszczalni Ścieków ,,Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o..
Wykład odbędzie się w sali 7 w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, ul. Arciszewskiego 22b.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!
16.12.2013Przedłużona rekrutacja na dodatkowe kursy dla wszystkich studentów/tek kierunków zamawianych
rozwiń
 


Rekrutacja na dodatkowe kursy w projekcie:
1. Kurs księgowości I stopnia, który kończy się uzyskaniem certyfikatu – dla wszystkich studentów/tek kierunków zamawianych (pierwszeństwo w rekrutacji mają studentki i studenci kierunku zamawianego Matematyka).
2. Kurs ,,Naliczanie opłat środowiskowych”, który kończy się uzyskaniem certyfikatu - dla studentów/tek kierunków Ochrona Środowiska, Fizyka, Fizyka techniczna.
zostaje przedłużona do dnia 20 grudnia 2013 do godziny 12.00.

03.12.2013Rekrutacja na kurs dla II naboru
rozwiń
 


Rozpoczęła się rekrutacja na kurs „Zastosowanie statystyki do opracowywania wyników badań empirycznych w STATISTICA” dla uczestniczek i uczestników z II naboru w projekcie. Liczba osób mogących uczestniczyć w w/w kursie to łącznie 30 osób ze wszystkich kierunków zamawianych. Realizacja kursu jest przewidziana na maj/czerwiec 2014r.
Wnioski rekrutacyjne należy składać u właściwego dla danego kierunku kierownika administracyjno -merytorycznego do dnia 17 grudnia 2013r..

Wniosek rekrutacyjny stanowi Załącznik do „Zasad uczestnictwa w kursach i szkoleniach w ramach Projektu „Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku”, dostępnych na stronie internetowej Projektu.

18.11.2013Rekrutacja na dodatkowe kursy dla wszystkich studentów/tek kierunków zamawianych
rozwiń
 


Rozpoczęła się rekrutacja na dodatkowe kursy w projekcie:
1. Kurs księgowości I stopnia, który kończy się uzyskaniem certyfikatu – dla wszystkich studentów/tek kierunków zamawianych (pierwszeństwo w rekrutacji mają studentki i studenci kierunku zamawianego Matematyka).
2. Kurs ,,Naliczanie opłat środowiskowych”, który kończy się uzyskaniem certyfikatu - dla studentów/tek kierunków Ochrona Środowiska, Fizyka, Fizyka techniczna.
Wnioski rekrutacyjne należy składać u właściwego dla danego kierunku kierownika administracyjno -merytorycznego do dnia 5 grudnia 2013. Planowane terminy kursów dodatkowych: I kwartał 2014 roku.

Wniosek rekrutacyjny stanowi Załącznik do „Zasad uczestnictwa w kursach i szkoleniach w ramach Projektu „Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku”, dostępnych na stronie internetowej Projektu.

13.11.2013Przedsięwzięcie "Czysta energia"
rozwiń
 


W poniedziałek 18.11.2013 o godz. 12.00 w sali 01 w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego odbędzie się pierwsze spotkanie uczestników przedsięwzięcia "Czysta energia" z dr. Robertem Jaworskim.

11.10.2013Rekrutacja do przedsięwzięcia "Czysta energia" dla II naboru
rozwiń
 


Wszyscy zainteresowani udziałem w przedsięwzięciu „Czysta energia” proszeni są o składanie do kierownika administracyjno-merytorycznego dla odpowiedniego kierunku zamawianego, do dnia 18 października br. do godziny 11.00 wniosków uczestnictwa w wyżej wymienionym przedsięwzięciu.
Wnioski i zasady uczestnictwa są udostępnione na stronie internetowej kierunków zamawianych www.kierunkizamawiane.apsl.edu.pl

Udział w przedsięwzięciu „Czysta energia” daje pierwszeństwo do uczestnictwa w kursie "Zastosowanie statystyki do opracowywania wyników badań empirycznych w STATISTICA”.

01.10.2013Rekrutacja na kursy dla I naboru
rozwiń
 


Trwa rekrutacja na kurs „Zastosowanie statystyki do opracowywania wyników badań empirycznych w STATISTICA”. Liczba osób mogących uczestniczyć w w/w kursie to łącznie 30 osób ze wszystkich kierunków zamawianych. Realizacja kursu jest przewidziana na listopad br.
Wnioski rekrutacyjne należy składać u właściwego dla danego kierunku kierownika administracyjno -merytorycznego do dnia 15 października 2013.

Wniosek rekrutacyjny stanowi Załącznik do „Zasad uczestnictwa w kursach i szkoleniach w ramach Projektu „Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku”, dostępnych na stronie internetowej Projektu.

01.10.2013Rekrutacja na kursy dla II naboru
rozwiń
 


Trwa rekrutacja na następujące kursy:
1. Kurs księgowości I stopnia, który kończy się uzyskaniem certyfikatu – dla studentów/ek kierunku Matematyka
2. Kurs ,,Naliczanie opłat środowiskowych”, który kończy się uzyskaniem certyfikatu - dla studentów/ek kierunków Ochrona Środowiska, Fizyka.
Wnioski rekrutacyjne należy składać u właściwego dla danego kierunku kierownika administracyjno -merytorycznego do dnia 15 października 2013.

Wniosek rekrutacyjny stanowi Załącznik do „Zasad uczestnictwa w kursach i szkoleniach w ramach Projektu „Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku”, dostępnych na stronie internetowej Projektu.

19.07.2013Ś.p. Marcin Cieślak
rozwiń
 


Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 13.07.2013 roku zmarł nasz przyjaciel, kolega, student kierunku Ochrona Środowiska Marcin Cieślak.
Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom.

Zespół projektowy i studenci kierunków zamawianych
03.06.2013Elementarne metody w oszacowaniu Sterlinga – wykład Profesora Zbigniewa Piotrowskiego
rozwiń
 
Uwaga! Studenci/studentki Uczestnicy/uczestniczki Projektu

Dnia 12.06.2013 od godz. 16.00, w ramach zadań realizowanych w Projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-00 "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" odbędzie się wykład zamawiany pt. "Elementarne metody w oszacowaniu Sterlinga", który wygłosi Profesor Zbigniew Piotrowski z Uniwersytetu Stanowego w Youngstown w Ohio, USA.
Wykład odbędzie się w auli 16 w budynku Instytutu Matematyki, ul. Arciszewskiego 22d.

Wszystkich zapraszamy!
03.06.2013Ecotoxicity testing – wykład Profesora Stefana Tsakovski
rozwiń
 
Uwaga! Studenci/studentki Uczestnicy/uczestniczki Projektu

Dnia 05.06.2013 (środa), godz. 17.00 – 18.30, w ramach zadań realizowanych w Projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-00 "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" odbędzie się wykład zamawiany pt. "Ecotoxicity testing", który wygłosi Profesor Stefan Tsakovski z Uniwersytetu Sofijskiego - Bułgaria.
Wykład odbędzie się w sali 7 Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, ul. Arciszewskiego 22b.

Wszystkich zapraszamy!
28.01.2013Test końcowy z matematyki
rozwiń
 
UWAGA STUDENCI/TKI KIERUNKU ZAMAWIANEGO MATEMATYKA II nabór (2012/2013)
Szanowni Państwo końcowy test z zajęć wyrównawczych z matematyki odbędzie się w czwartek 31 stycznia o godz. 14:00 w sali 26.
Obecność na teście osób uczestniczących w zajęciach wyrównawczych jest obowiązkowa.

dr Agata Sochaczewska
kierownik administracyjno-merytoryczny
dla kierunku Matematyka

22.11.2012Warsztaty umiejętności psychospołecznych
rozwiń
 
Zapraszamy wszystkie studentki i wszystkich studentów kierunków zamawianych na "Warsztaty umiejętności psychospołecznych", które odbędą się w następujących terminach:
Kierunek Matematyka, specjalizacja nauczycielska - 26.11.2012, w godz. 8:00 - 13:00, sala 28, ul. Arciszewskiego 22d
Kierunek Ochrona Środowiska, grupa I - 27.11.2012, w godz. 8:00 - 13:00, sala 106, ul. Arciszewskiego 22b
Kierunek Matematyka, specjalnośc Matematyka z zastosowaniami w finansach - 03.12.2012, w godz. 8:00 - 13:00, sala 28, ul. Arciszewskiego 22d
Kierunek Ochrona Środowiska, grupa II - 04.12.2012, w godz. 8:00 - 13:00, sala 106, ul. Arciszewskiego 22b
Kierunek Fizyka - 10.12.2012, w godz. 8:00 - 13:00, sala 102, ul. Arciszewskiego 22b
Warsztaty poprowadzi psycholog dr Sławomir Pasikowski.
25.10.2012Rekrutacja na kursy
rozwiń
 
Trwa rekrutacja na następujące Kursy:
1. kurs księgowości I stopnia, który kończy się uzyskaniem certyfikatu - dla studentów/ek kierunku Matematyka
2. kurs "Naliczanie opłat środowiskowych", który kończy się uzyskaniem certyfikatu - dla studentów/ek kierunków Ochrona środowiska, Fizyka, Fizyka techniczna.

Wnioski rekrutacyjne należy składać u właściwego dla danego kierunku kierownika administracyjno-merytorycznego do dnia 12 listopada 2012.

Wniosek rekrutacyjny stanowi Załącznik do "Zasad uczestnictwa w kursach i szkoleniach w ramach Projektu "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku", dostępnych na stronie internetowej Projektu.
25.10.2012Rekrutacja do "Czystej energii"
rozwiń
 
Trwa rekrutacja do przedsięwzięcia "Czysta energia" w ramach Projektu "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku.

Wnioski rekrutacyjne należy składać u właściwego dla danego kierunku kierownika administracyjno-merytorycznego do dnia 26 października 2012.

Wniosek rekrutacyjny stanowi Załącznik do "Zasad uczestnictwa w przedsięwzięciu "Czysta energia" w ramach Projektu "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku", dostępnych na stronie internetowej Projektu.

Jednocześnie wszystkich zainteresowanych informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z Komisją w składzie: opiekun merytoryczny przedsięwzięcia "Czysta energia" oraz kierownicy administracyjno-merytoryczni poszczególnych kierunków studiów, odbędzie się we wtorek 30 października 2012 o godz. 14:00 w Biurze Projektu.
09.10.2012Konkurs nr 3 na stypendia motywacyjne
rozwiń
 
Rektor Akademii Pomorskiej w Słupku ogłasza konkurs na stypendia motywacyjne dla studentów/tek drugiego roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków Matematyka, Fizyka, Fizyka Techniczna, Ochrona Środowiska oraz dla studentów/tek pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków Matematyka, Fizyka, Ochrona Środowiska w ramach projektu UDA-POKL.04.01.02-00-046/11 "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły:
pobierz plik
28.09.2012Spotkanie organizacyjne w projekcie dnia 1 października 2012
rozwiń
 
Zespoł ds. wdrażania i realizacji projektu "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością"
serdecznie zaprasza
Studentki i Studentów I roku kierunków Fizyka, Matematyka i Ochrona Środowiska
na pierwsze spotkanie organizacyjne w projekcie dnia 1 października 2012 roku na godz. 9:00 do Auli 414 przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 w Słupsku.
Podczas spotkania przedstawimy głowne cele i zadania projektu. Nowe uczestniczki i nowi uczestnicy projektu zostana poproszone/poproszeni o wypełnienie odpowiednich dokumentów.
25.07.2012Relacja z wyjazdu studentów na konferencję do Zakopanego
rozwiń
 
10.07.2012Zakończono proces rekrutacyjny na Konferencję Zastosowań Matematyki
rozwiń
 
Studenci/tki kierunku zamawianego matematyka

W wyniku zakończenia procesu rekrutacji na XLI Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową Zastosowań Matematyki Komisja Kwalifikacyjna w składzie:
- dr Zofia Lewandowska - Koordynator Projektu
- dr Agata Sochaczewska - Kierownik administracyjno-merytoryczny dla kierunku Matematyka
- dr Stanisław Kowalczyk - nauczyciel akademicki - specjalista w dziedzinie tematyki konferencji

na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej zadecydowała, że uczestniczkami konferencji będą:
- Pani Alina Bukowska
- Pani Paulina Wyka.
13.06.2012Nanowłókna w biotechnologii - wykład dr Damiana Pliszka
rozwiń
 
Uwaga! Studenci/studentki Uczestnicy/uczestniczki Projektu

Dnia 18.06.2012 (poniedziałek) o godz. 11:00, w ramach zadań realizowanych w Projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-00 "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" odbędzie się wykład zamawiany pt. "Nanowłókna w biotechnologii", który wygłosi dr Damian Pliszka z Center for Nanofibers & Nanotechnology National University of Singapore.
Wykład odbędzie się w sali 105 Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, ul. Arciszewskiego 22b.

Wszystkich zapraszamy!
01.06.2012Studenci/tki kierunku MATEMATYKA
rozwiń
 
Studenci/tki, którzy/re wyrazili/ły chęć uczestniczenia w XLI Konferencji Zastosowań Matematyki w ramach zadań realizowanych w Projekcie POKL.
04.01.02-00-046/11-00 "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" proszeni są o złożenie do dnia 6 czerwca br. do kierownika administracyjno-merytorycznego kierunku Matematyka Wniosku rekrutacyjnego na konferencje naukowo-techniczne, który jest dostępny na stronie internetowej Projektu w zakładce Praktyczne aspekty studiów i Dokumenty do pobrania. Nie złożenie wniosku rekrutacyjnego w terminie wiąże się z utratą możliwości udziału w konferencji (patrz. § 6 pkt.2 Zasady uczestnictwa w konferencjach naukowo-technicznych w ramach Projektu "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku). Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie internetowej Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk www.impan.pl/KZM/41/ lub w gablocie kierunku zamawianego MATEMATYKA.
12.05.2012Wykład "Komercyjne błądzenia na grafach z nieujemną funkcją zysku"
rozwiń
 
Uwaga!
Studenci/studentki kierunku MATEMATYKA
Uczestnicy/uczestniczki Projektu

Dnia 21.05.2012 roku w ramach zadań realizowanych w Projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-00 „Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” odbędzie się wykład zamawiany, który wygłosi prof. dr hab. Daniel Simson z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Temat wykładu: "Komercyjne błądzenia na grafach z nieujemną funkcją zysku".
Wykład odbędzie się w godz. 9:00 - 10:30 w sali 28 w Instytucie Matematyki.

Serdecznie zapraszamy!
17.04.2012Wykład: "Zmiany anatomopatologiczne w tkankach rekinów jako wskaźnik czystości wód oceanów"
rozwiń
 
Uwaga!
Studenci/studentki kierunku ochrona środowiska
Uczestnicy/uczestniczki Projektu

Dnia 19.04.2012 roku w ramach zadań realizowanych w Projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-00 „Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” odbędzie się wykład zamawiany pt.
"Zmiany anatomopatologiczne w tkankach rekinów jako wskaźnik czystości wód oceanów", który wygłosi Pani Profesor Joanna Borucińska z Uniwersytetu w Hartford (USA).
Wykład odbędzie się w godz. 14.15 - 15.45 w sali 7 ul. Arciszewskiego 22b.

Zapraszamy!
08.02.2012Stypendium motywacyjne
rozwiń
 
Rektor Akademii Pomorskiej w Słupku ogłasza konkurs na stypendia motywacyjne dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków Matematyka, Fizyka, Fizyka Techniczna, Ochrona Środowiska w ramach projektu UDA-POKL.04.01.02-00-046/11 "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły:
pobierz plik

↑ ↑   początek strony

Rozmiar czcionki: A | a

Kontakt - Biuro Projektu

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
pokój 14
ul. Arciszewskiego 22b
76-200 Słupsk
tel. (59) 8405 364