Projekt Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością

Kontakt

Biuro projektu
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
pokój 14
ul. Arciszewskiego 22b
76-200 Słupsk
tel. (59) 8405 364

Koordynator Projektu
dr Zofia Lewandowska
zofia.lewandowska@apsl.edu.pl
konsultacje – w poniedziałki w godz. 09:00-10:00

Kierownik administracyjno-merytoryczny dla kierunku Ochrona Środowiska
dr Dorota Morka
konsultacje – we wtorki w godz. 11:20-12:20

Kierownik administracyjno-merytoryczny dla kierunków fizycznych i dla kierunku Matematyka
dr Tomasz Wróblewski
konsultacje – w środy w godz. 09:30-10:30
konsultacje – w czwartki w godz. 10:00-11:00

Specjalista ds. promocji, informacji i monitoringu
mgr Anna Deryło
biurofunduszy@apsl.edu.pl
konsultacje – w piątki w godz. 12:00-13:00
Biuro rekrutacyjne
ul. Bohaterów Westerplatte 64
76-200 Słupsk
2 piętro, sala 318

Telefony kontaktowe:
(59) 84 05 950
532 542 583
rekrutacja@apsl.edu.pl

↑ ↑   początek strony

Rozmiar czcionki: A | a

Kontakt - Biuro Projektu

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
pokój 14
ul. Arciszewskiego 22b
76-200 Słupsk
tel. (59) 8405 364