Projekt Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością

Kursy i szkolenia

08.06.2015Egzamin TOEIC
rozwiń
 

W imieniu realizatorów kursu ,,Język angielski w środowisku pracy” uprzejmie informujemy, że egzamin TOEIC odbędzie się w dniu 12 czerwca (piątek) od godziny 11.00 w sali 7 (parter) w budynku Wydziału matematyczno-Przyrodniczego, ul. Arciszewskiego 22b.
Wszystkie osoby, które napisały test kwalifikacyjny do egzaminu TOEIC, zostały zakwalifikowane.

Test będzie trwał 120 minut + 30 minut zajmą kwestie administracyjne tj. przygotowanie sali, sprawdzanie dowodu osobistego zakwalifikowanych na egzamin osób, wytłumaczenie zasad poprawności zaznaczania odpowiedzi na teście.

Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą przez osoby egzaminowane aktualnego dowodu osobistego. Osoby spóźnione na egzamin nie zostaną dopuszczone do jego zdawania.
07.05.2015Kurs "Zastosowanie statystyki do opracowywania wyników badań empirycznych w STATISTICA"
rozwiń
 

Informujemy, że kurs „Zastosowanie statystyki do opracowywania wyników badań empirycznych w STATISTICA” odbędzie się dnia 12-13.05.2015, w godz. 08.00-14.45, w sali 31, ul. Arciszewskiego 22d, dla uczestników/uczestniczek projektu z kierunku Matematyka; 14-15.05.2015, w godz. 08.00-15.45 w czwartek, 08.00-14.00 w piątek, w sali 122, ul. Słowiańska 8, dla uczestników/uczestniczek projektu z kierunku Ochrona Środowiska i Fizyka.
04.06.2014UCZESTNICY/UCZESTNICZKI KURSU ,,JĘZYK ANGIELSKI W ŚRODOWISKU PRACY”
rozwiń
 

W imieniu realizatorów kursu ,,Język angielski w środowisku pracy” uprzejmie informujemy, że egzamin TOEIC dla 28 osób, wybranych na podstawie testu kwalifikacji, odbędzie się w dniu 13 czerwca (piątek) w godzinach 8.00-10.30.

Test będzie trwał 120 minut + 30 minut zajmą kwestie administracyjne tj. przygotowanie sali, sprawdzanie dowodu osobistego zakwalifikowanych na egzamin osób, wytłumaczenie zasad poprawności zaznaczania odpowiedzi na teście.

Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą przez osoby egzaminowane aktualnego dowodu osobistego. Osoby spóźnione na egzamin nie zostaną dopuszczone do jego zdawania.
06.03.2014Dodatkowa rekrutacja dla II naboru studentów/tek kierunków zamawianych
rozwiń
 


Studenci/tki, którzy/re chcieliby uczestniczyć w kursie „Zastosowanie statystyki do opracowywania wyników badań empirycznych w STATISTICA” proszeni są o złożenie do dnia 10 marca 2014r. do właściwego dla swojego kierunku kierownika administracyjno-merytorycznego wniosku rekrutacyjnego na kurs, który jest dostępny na stronie internetowej Projektu w zakładce Dokumenty do pobrania.
Realizacja kursu jest przewidziana na maj 2014 roku.
24.02.2014Dodatkowy kurs księgowości I stopnia
rozwiń
 
Podajemy szczegółowy harmonogram zajęć na kursie dla kandydatów na księgowych w terminie 21.02.2014r – 27.04.2014r
zobacz szczegóły:
pobierz plik
17.02.2014Dodatkowy kurs księgowości I stopnia
rozwiń
 
Dnia 21.02.2014r. (piątek) o godz. 16.00 w sali 28, ul. Arciszewskiego 22 d, rozpocznie się dodatkowy kurs księgowości I stopnia.
zobacz szczegóły:
pobierz plik
13.01.2014Kurs „Język angielski w środowisku pracy” dla I naboru
rozwiń
 


Rozpoczęła się rekrutacja na kurs „Język angielski w środowisku pracy” dla uczestniczek i uczestników z I naboru w projekcie. Wszyscy/stkie uczestnicy/czki projektu z III roku są zobowiązani do udziału w kursie. Realizacja 60 godzin kursu jest przewidziana w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014. W ramach realizowanego kursu będzie możliwość przystąpienia do egzaminu TOEIC (Test of English for International Communication).
Wnioski rekrutacyjne należy składać u właściwego dla danego kierunku kierownika administracyjno -merytorycznego do dnia 21 stycznia 2014r..

Wniosek rekrutacyjny stanowi Załącznik do „Zasad uczestnictwa w kursach i szkoleniach w ramach Projektu „Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku”, dostępnych na stronie internetowej Projektu.

30.12.2013Naliczanie opłat środowiskowych
rozwiń
 
Dnia 12 i 13.01.2014r.(niedziela, poniedziałek) odbędzie się szkolenie ,,Naliczanie opłat środowiskowych”
zobacz szczegóły:
pobierz plik
16.12.2013Przedłużona rekrutacja na dodatkowe kursy dla wszystkich studentów/tek kierunków zamawianych
rozwiń
 


Rekrutacja na dodatkowe kursy w projekcie:
1. Kurs księgowości I stopnia, który kończy się uzyskaniem certyfikatu – dla wszystkich studentów/tek kierunków zamawianych (pierwszeństwo w rekrutacji mają studentki i studenci kierunku zamawianego Matematyka).
2. Kurs ,,Naliczanie opłat środowiskowych”, który kończy się uzyskaniem certyfikatu - dla studentów/tek kierunków Ochrona Środowiska, Fizyka, Fizyka techniczna.
zostaje przedłużona do dnia 20 grudnia 2013 do godziny 12.00.

03.12.2013Rekrutacja na kurs dla II naboru
rozwiń
 


Rozpoczęła się rekrutacja na kurs „Zastosowanie statystyki do opracowywania wyników badań empirycznych w STATISTICA” dla uczestniczek i uczestników z II naboru w projekcie. Liczba osób mogących uczestniczyć w w/w kursie to łącznie 30 osób ze wszystkich kierunków zamawianych. Realizacja kursu jest przewidziana na maj/czerwiec 2014r.
Wnioski rekrutacyjne należy składać u właściwego dla danego kierunku kierownika administracyjno -merytorycznego do dnia 17 grudnia 2013r..

Wniosek rekrutacyjny stanowi Załącznik do „Zasad uczestnictwa w kursach i szkoleniach w ramach Projektu „Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku”, dostępnych na stronie internetowej Projektu.

18.11.2013Rekrutacja na dodatkowe kursy dla wszystkich studentów/tek kierunków zamawianych
rozwiń
 


Rozpoczęła się rekrutacja na dodatkowe kursy w projekcie:
1. Kurs księgowości I stopnia, który kończy się uzyskaniem certyfikatu – dla wszystkich studentów/tek kierunków zamawianych (pierwszeństwo w rekrutacji mają studentki i studenci kierunku zamawianego Matematyka).
2. Kurs ,,Naliczanie opłat środowiskowych”, który kończy się uzyskaniem certyfikatu - dla studentów/tek kierunków Ochrona Środowiska, Fizyka, Fizyka techniczna.
Wnioski rekrutacyjne należy składać u właściwego dla danego kierunku kierownika administracyjno -merytorycznego do dnia 5 grudnia 2013. Planowane terminy kursów dodatkowych: I kwartał 2014 roku.

Wniosek rekrutacyjny stanowi Załącznik do „Zasad uczestnictwa w kursach i szkoleniach w ramach Projektu „Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku”, dostępnych na stronie internetowej Projektu.

01.10.2013Rekrutacja na kursy dla I naboru
rozwiń
 


Trwa rekrutacja na kurs „Zastosowanie statystyki do opracowywania wyników badań empirycznych w STATISTICA”. Liczba osób mogących uczestniczyć w w/w kursie to łącznie 30 osób ze wszystkich kierunków zamawianych. Realizacja kursu jest przewidziana na listopad br.
Wnioski rekrutacyjne należy składać u właściwego dla danego kierunku kierownika administracyjno -merytorycznego do dnia 15 października 2013.

Wniosek rekrutacyjny stanowi Załącznik do „Zasad uczestnictwa w kursach i szkoleniach w ramach Projektu „Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku”, dostępnych na stronie internetowej Projektu.

01.10.2013Rekrutacja na kursy dla II naboru
rozwiń
 


Trwa rekrutacja na następujące kursy:
1. Kurs księgowości I stopnia, który kończy się uzyskaniem certyfikatu – dla studentów/ek kierunku Matematyka
2. Kurs ,,Naliczanie opłat środowiskowych”, który kończy się uzyskaniem certyfikatu - dla studentów/ek kierunków Ochrona Środowiska, Fizyka.
Wnioski rekrutacyjne należy składać u właściwego dla danego kierunku kierownika administracyjno -merytorycznego do dnia 15 października 2013.

Wniosek rekrutacyjny stanowi Załącznik do „Zasad uczestnictwa w kursach i szkoleniach w ramach Projektu „Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku”, dostępnych na stronie internetowej Projektu.

11.01.2013I nabór (2011/2012) dot. kursu księgowości I stopnia
rozwiń
 
Dnia 11.01.2013r. (piątek) o godz. 16:00 w sali 28 rozpocznie się kurs księgowości I stopnia. Kurs przeprowadzi Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Szczecin. Udział w kursie osób zakwalifikowanych jest obowiązkowy. Więcej informacji - pobierz plik
29.12.2012Naliczanie opłat środowiskowych
rozwiń
 
Dla studentów i studentek:
kierunku Ochrona Środowiska - pobierz plik
kierunków fizycznych - pobierz plik
11.12.2012Kurs księgowości I stopnia
rozwiń
 
UWAGA STUDENCI/TKI KIERUNKU ZAMAWIANEGO MATEMATYKA
I nabór (2011/2012) dot. kursu księgowości I stopnia

Studentów/Studentki, którzy/które wypełnili/wypełniły wniosek rekrutacyjny dotyczący udziału w kursie księgowości I stopnia zapraszam w poniedziałek 10 grudnia na godzinę 17.00 do sali 26 na rozmowę kwalifikacyjną w celu dokonania wyboru osób, które będą uczestniczyły w w/w kursie.
Komisja Kwalifikacyjna w składzie:
- dr Zofia Lewandowska - koordynator Projektu
- dr Agata Sochaczewska - kierownik administracyjno-merytoryczny dla kierunku matematyka
- dr Stanisław Kowalczyk - nauczyciel akademicki
wyłoni 20 uczestników/czek kursu.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej będą brane pod uwagę zainteresowania, znajomość zagadnienia i predyspozycje uczestników/czek do wzięcia udziału w kursie. W przypadku braku jednoznacznego rozstrzygnięcia, po rozmowie kwalifikacyjnej będzie przeprowadzony test mający na celu sprawdzenie umiejętności rachunkowych studentów/tek potrzebnych w zawodzie księgowego/księgowej (między innymi działania na procentach).
Udział w kursie jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


dr Agata Sochaczewska

25.10.2012Rekrutacja na kursy
rozwiń
 
Trwa rekrutacja na następujące Kursy:
1. kurs księgowości I stopnia, który kończy się uzyskaniem certyfikatu - dla studentów/ek kierunku Matematyka
2. kurs "Naliczanie opłat środowiskowych", który kończy się uzyskaniem certyfikatu - dla studentów/ek kierunków Ochrona środowiska, Fizyka, Fizyka techniczna.

Wnioski rekrutacyjne należy składać u właściwego dla danego kierunku kierownika administracyjno-merytorycznego do dnia 12 listopada 2012.

Wniosek rekrutacyjny stanowi Załącznik do "Zasad uczestnictwa w kursach i szkoleniach w ramach Projektu "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku", dostępnych na stronie internetowej Projektu.
Możliwość bezpłatnego uzyskania certyfikatów:
- Kurs księgowości I stopnia;
- Naliczanie opłat środowiskowych;
- Europejski Certyfikat Kompetencji informatycznych
- Język angielski w środowisku pracy
dających dodatkowe kwalifikacje i tym samym możliwości na rynku pracy.

Kierunek Dodatkowe kursy
Matematyka Kurs księgowości I stopnia
Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych
Język angielski w środowisku pracy + egzamin TOEIC
Fizyka Naliczanie opłat środowiskowych
Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych
Język angielski w środowisku pracy + egzamin TOEIC
Fizyka techniczna Naliczanie opłat środowiskowych
Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych
Język angielski w środowisku pracy + egzamin TOEIC
Ochrona środowiska Naliczanie opłat środowiskowych
Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych
Język angielski w środowisku pracy + egzamin TOEIC


Studenci/tki matematyki otrzymają możliwość uzyskania m.in. certyfikatu: Kurs księgowości I stopnia, który daje cenne kwalifikacje do pracy w banku czy przedsiębiorstwie. Studenci/tki fizyki, fizyki technicznej i ochrony środowiska mogą w ramach projektu zdobyć m.in. certyfikat z zakresu: naliczanie opłat środowiskowych. Studenci/tki wszystkich kierunków zamawianych uzyskają Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych oraz Język angielski w środowisku Pracy.

Zasady uczestnictwa w kursach i szkoleniach

↑ ↑   początek strony

Rozmiar czcionki: A | a

Kontakt - Biuro Projektu

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
pokój 14
ul. Arciszewskiego 22b
76-200 Słupsk
tel. (59) 8405 364