Projekt Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością

O Projekcie

Projekt "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością"


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. 1. Termin realizacji: 01.06.2011r. - 30.10.2015 r.

 2. Kadra Projektu:
  a. Koordynator Projektu: dr Zofia Lewandowska
  b. Kierownicy Merytoryczno–Administracyjni kierunków:
  - matematyka: dr Agata Sochaczewska / dr Tomasz Wróblewski
  - fizyka i fizyka techniczna: dr Tomasz Wróblewski
  - ochrona środowiska: dr Dorota Morka
  c. Specjalista ds. promocji, informacji i monitoringu: mgr Magdalena Blazer / mgr Marzena Łukasik / mgr Anna Deryło
  Nadzór formalny nad Projektem pełni Rektor AP prof. nadzw. dr hab. Roman Drozd

 3. Cel projektu
  Wzrost atrakcyjności studiów na kierunkach: matematyka, fizyka, fizyka techniczna, ochrona środowiska na Akademii Pomorskiej w Słupsku poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej w okresie 01.06.2011-30.10.2015.

  Cele szczegółowe:
  1. Wzrost zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach: fizyka i ochrona środowiska
  2. Podniesienie poziomu wiedzy z matematyki, fizyki i chemii dzięki realizacji zajęć wyrównawczych
  3. Umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji, uprawnień i kompetencji poprzez ukończenie przez studentów dodatkowych kursów i szkoleń
  4. Umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez realizację płatnych staży u przyszłych pracodawców.

  Projekt obejmuje dwa nabory. W roku akademickim 2011/2012 przyjęto na kierunki zamawiane odpowiednio:
  - matematyka: 34 studentów
  - fizyka: 10 studentów
  - fizyka techniczna: 20 studentów
  - ochrona środowiska: 30 studentów
  W roku akademickim 2012/2013 zakłada się przyjęcie na kierunki zamawiane odpowiednio:
  - matematyka: 40 studentów;
  - fizyka: 15 studentów;
  - ochrona środowiska 35 studentów.
Dokumenty do pobrania

↑ ↑   początek strony

Rozmiar czcionki: A | a

Kontakt - Biuro Projektu

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
pokój 14
ul. Arciszewskiego 22b
76-200 Słupsk
tel. (59) 8405 364