Projekt Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością

Praktyczne aspekty studiów

Rozwiń wszystkie
 

Zadanie obejmuje szereg działań związanych z praktycznym przygotowaniem studenta do zawodu oraz pogłębieniu jego wiedzy, umiejętności i kwalifikacji.
W jego ramach zaplanowano:
- wyjazdy studyjne do firm i przedsiębiorstw,
- konferencje naukowo-techniczne
- wykłady zamawiane oraz spotkania prowadzone przez wybitnych ekspertów z dziedziny nauki i przemysłu
- udział w interdyscyplinarnych projektach w ramach Akademickiego Centrum Czystej Energii.
07.09.2015Przedsięwzięcie "Czysta energia"
rozwiń
 


Uczestnicy/uczestniczki z II naboru w Projekcie zakończyli/ły pracę w przedsięwzięciu "Czysta energia".

Zapraszamy do zapoznania się podsumowaniem pracy:
pobierz plik

pobierz plik

pobierz plik

pobierz plik
10.12.2014Polityka transportowa Unii Europejskiej
rozwiń
 
Uwaga! Studenci/studentki Uczestnicy/uczestniczki Projektu

Dnia 12 grudnia 2014 o godz. 11.00, w ramach zadań realizowanych w Projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-01 ,,Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” odbędzie się wykład zamawiany pt. "Polityka transportowa Unii Europejskiej", który wygłosi Pani dr Anita Fajczak-Kowalska z Uniwersytetu Łódzkiego - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.
Wykład odbędzie się w sali 26 w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, ul. Arciszewskiego 22d.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!
24.09.2014Przedsięwzięcie "Czysta energia"
rozwiń
 


Uczestnicy/uczestniczki z I naboru w Projekcie zakończyli/ły pracę w przedsięwzięciu "Czysta energia".

Zapraszamy do zapoznania się podsumowaniem pracy:
pobierz plik

pobierz plik
15.01.2014Spektroskopia fotoakustyczna i niektóre jej zastosowania
rozwiń
 
Uwaga! Studenci/studentki Uczestnicy/uczestniczki Projektu

Dnia 16 stycznia 2014 o godz. 11.00, w ramach zadań realizowanych w Projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-01 ,,Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” odbędzie się wykład zamawiany pt. "Spektroskopia fotoakustyczna i niektóre jej zastosowania", który wygłosi Pan dr hab. Janusz Szurkowski z Uniwersytetu Gdańskiego.
Wykład odbędzie się w sali 105 w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, ul. Arciszewskiego 22b.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!
16.12.2013Nowoczesne metody gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska – mgr inż. Danuta Makowelska
rozwiń
 
Uwaga! Studenci/studentki Uczestnicy/uczestniczki Projektu

Dnia 18.12.2013 w godz. 13.00 – 14.30, w ramach zadań realizowanych w Projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-01 ,,Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” odbędzie się wykład zamawiany pt. "Nowoczesne metody gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska", który wygłosi Pani mgr inż. Danuta Makowelska z Centrum Edukacji Ekologicznej Oczyszczalni Ścieków ,,Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o..
Wykład odbędzie się w sali 7 w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, ul. Arciszewskiego 22b.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!
13.11.2013Przedsięwzięcie "Czysta energia"
rozwiń
 


W poniedziałek 18.11.2013 o godz. 12.00 w sali 01 w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego odbędzie się pierwsze spotkanie uczestników przedsięwzięcia "Czysta energia" z dr. Robertem Jaworskim.

11.10.2013Rekrutacja do przedsięwzięcia "Czysta energia" dla II naboru
rozwiń
 


Wszyscy zainteresowani udziałem w przedsięwzięciu „Czysta energia” proszeni są o składanie do kierownika administracyjno-merytorycznego dla odpowiedniego kierunku zamawianego, do dnia 18 października br. do godziny 11.00 wniosków uczestnictwa w wyżej wymienionym przedsięwzięciu.
Wnioski i zasady uczestnictwa są udostępnione na stronie internetowej kierunków zamawianych www.kierunkizamawiane.apsl.edu.pl

Udział w przedsięwzięciu „Czysta energia” daje pierwszeństwo do uczestnictwa w kursie "Zastosowanie statystyki do opracowywania wyników badań empirycznych w STATISTICA”.

03.06.2013Elementarne metody w oszacowaniu Sterlinga – wykład Profesora Zbigniewa Piotrowskiego
rozwiń
 
Uwaga! Studenci/studentki Uczestnicy/uczestniczki Projektu

Dnia 12.06.2013 od godz. 16.00, w ramach zadań realizowanych w Projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-00 "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" odbędzie się wykład zamawiany pt. "Elementarne metody w oszacowaniu Sterlinga", który wygłosi Profesor Zbigniew Piotrowski z Uniwersytetu Stanowego w Youngstown w Ohio, USA.
Wykład odbędzie się w auli 16 w budynku Instytutu Matematyki, ul. Arciszewskiego 22d.

Wszystkich zapraszamy!
03.06.2013Ecotoxicity testing – wykład Profesora Stefana Tsakovski
rozwiń
 
Uwaga! Studenci/studentki Uczestnicy/uczestniczki Projektu

Dnia 05.06.2013 (środa), godz. 17.00 – 18.30, w ramach zadań realizowanych w Projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-00 "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" odbędzie się wykład zamawiany pt. "Ecotoxicity testing", który wygłosi Profesor Stefan Tsakovski z Uniwersytetu Sofijskiego - Bułgaria.
Wykład odbędzie się w sali 7 Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, ul. Arciszewskiego 22b.

Wszystkich zapraszamy!
25.10.2012Rekrutacja do "Czystej energii"!
rozwiń
 
Trwa rekrutacja do przedsięwzięcia "Czysta energia" w ramach Projektu "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku.

Wnioski rekrutacyjne należy składać u właściwego dla danego kierunku kierownika administracyjno-merytorycznego do dnia 26 października 2012.

Wniosek rekrutacyjny stanowi Załącznik do "Zasad uczestnictwa w przedsięwzięciu "Czysta energia" w ramach Projektu "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku", dostępnych na stronie internetowej Projektu.

Jednocześnie wszystkich zainteresowanych informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z Komisją w składzie: opiekun merytoryczny przedsięwzięcia "Czysta energia" oraz kierownicy administracyjno-merytoryczni poszczególnych kierunków studiów, odbędzie się we wtorek 30 października 2012 o godz. 14:00 w Biurze Projektu.
10.07.2012Zakończono proces rekrutacyjny na Konferencję Zastosowań Matematyki
rozwiń
 
Studenci/tki kierunku zamawianego matematyka

W wyniku zakończenia procesu rekrutacji na XLI Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową Zastosowań Matematyki Komisja Kwalifikacyjna w składzie:
- dr Zofia Lewandowska – Koordynator Projektu
- dr Agata Sochaczewska – Kierownik administracyjno-merytoryczny dla kierunku Matematyka
- dr Stanisław Kowalczyk – nauczyciel akademicki – specjalista w dziedzinie tematyki konferencji

na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej zadecydowała, że uczestniczkami konferencji będą:
- Pani Alina Bukowska
- Pani Paulina Wyka.
13.06.2012Nanowłókna w biotechnologii – wykład dr Damiana Pliszka
rozwiń
 
Uwaga! Studenci/studentki Uczestnicy/uczestniczki Projektu

Dnia 18.06.2012 (poniedziałek) o godz. 11:00, w ramach zadań realizowanych w Projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-00 "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" odbędzie się wykład zamawiany pt. "Nanowłókna w biotechnologii", który wygłosi dr Damian Pliszka z Center for Nanofibers & Nanotechnology National University of Singapore.
Wykład odbędzie się w sali 105 Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, ul. Arciszewskiego 22b.

Wszystkich zapraszamy!
01.06.2012Studenci/tki kierunku MATEMATYKA
rozwiń
 
Studenci/tki, którzy/re wyrazili/ły chęć uczestniczenia w XLI Konferencji Zastosowań Matematyki w ramach zadań realizowanych w Projekcie POKL.
04.01.02-00-046/11-00 "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" proszeni są o złożenie do dnia 6 czerwca br. do kierownika administracyjno-merytorycznego kierunku Matematyka Wniosku rekrutacyjnego na konferencje naukowo-techniczne, który jest dostępny na stronie internetowej Projektu w zakładce Praktyczne aspekty studiów i Dokumenty do pobrania. Nie złożenie wniosku rekrutacyjnego w terminie wiąże się z utratą możliwości udziału w konferencji (patrz. § 6 pkt.2 Zasady uczestnictwa w konferencjach naukowo-technicznych w ramach Projektu "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku). Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie internetowej Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk www.impan.pl/KZM/41/ lub w gablocie kierunku zamawianego MATEMATYKA.
12.05.2012Wykład "Komercyjne błądzenia na grafach z nieujemną funkcją zysku"
rozwiń
 
Uwaga!
Studenci/studentki kierunku MATEMATYKA
Uczestnicy/uczestniczki Projektu

Dnia 21.05.2012 roku w ramach zadań realizowanych w Projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-00 „Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” odbędzie się wykład zamawiany, który wygłosi prof. dr hab. Daniel Simson z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Temat wykładu: "Komercyjne błądzenia na grafach z nieujemną funkcją zysku".
Wykład odbędzie się w godz. 9:00 – 10:30 w sali 28 w Instytucie Matematyki.

Serdecznie zapraszamy!
17.04.2012Wykład: "Zmiany anatomopatologiczne w tkankach rekinów jako wskaźnik czystości wód oceanów"
rozwiń
 
Uwaga!
Studenci/studentki kierunku ochrona środowiska
Uczestnicy/uczestniczki Projektu

Dnia 19.04.2012 roku w ramach zadań realizowanych w Projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-00 „Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” odbędzie się wykład zamawiany pt.
"Zmiany anatomopatologiczne w tkankach rekinów jako wskaźnik czystości wód oceanów", który wygłosi Pani Profesor Joanna Borucińska z Uniwersytetu w Hartford (USA).
Wykład odbędzie się w godz. 14.15 – 15.45 w sali 7 ul. Arciszewskiego 22b.

Zapraszamy!
10.12.2011Konferencja "Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska"
rozwiń
 

Dnia 13.12.2011 (wtorek) o godz. 14:00 w Biurze Projektu – pok. 14 w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego odbędą się rozmowy kwalifikacyjne ze studentami/kami, którzy/re wyraziły chęć uczestniczenia w konferencji naukowej „Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”, która odbędzie się w dniach 30.05.2012 – 02.06.2012r.

Do dnia 12.12.2011 należy złożyć do kierownika administracyjno-merytorycznego kierunku Ochrona środowiska Wniosek rekrutacyjny na konferencje naukowo-techniczne.

↑ ↑   początek strony

Rozmiar czcionki: A | a

Kontakt - Biuro Projektu

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
pokój 14
ul. Arciszewskiego 22b
76-200 Słupsk
tel. (59) 8405 364