Projekt Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością

Stypendia

Rozwiń wszystkie
 

Motywacyjne stypendia dla najlepszych studentów/tek
Wypłata do 50% liczby studentów/studentek poszczególnych kierunków zamawianych stypendium w wysokości 1000 zł. Czynnikiem decydującym o wypłacie stypendium jest uzyskanie wysokiej średniej semestralnej. Weryfikowanie wyników w nauce co semestr daje możliwość wypłaty stypendium większej liczbie studentów.
30.03.2015Stypendia na semestr letni 2014/2015
rozwiń
 
Dnia 23 marca 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej w projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-01 "Kierunki matematyczno – przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" w składzie:
Przewodnicząca Komisji
- dr Zofia Lewandowska – Koordynator Projektu
Członkowie:
- dr Tomasz Wróblewski- kierownik administracyjno – merytoryczny dla kierunków fizycznych
- dr Dorota Morka – kierownik administracyjno – merytoryczny dla kierunku Ochrona Środowiska
- Alina Czech – studentka kierunku Ochrona Środowiska
- Karolina Rusak – studentka kierunku Matematyka
- Mariola Żywicka – studentka kierunku Fizyka
Sekretarz Komisji
- mgr Grażyna Jażewicz – kierownik dziekanatu Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego.

Komisja sprawdziła, że wszystkie warunki określone w dokumentacji konkursowej PO KL zostały spełnione i zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach pierwszego stopnia w ramach realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku projektu "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością", przyznała 26 stypendiów motywacyjnych, odpowiednio, na poszczególnych kierunkach:
- Matematyka – 14 stypendiów
- Ochrona Środowiska – 11 stypendiów
- Fizyka - 1 stypendium.

Poniższe pliki zawierają numery albumów studentów/studentek, którym przyznano stypendia motywacyjne:
23.02.2015Konkurs nr 8 na stypendia motywacyjne
rozwiń
 
Rektor Akademii Pomorskiej w Słupku ogłasza konkurs na stypendia motywacyjne dla studentów/tek trzeciego roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków Matematyka, Fizyka, Ochrona Środowiska w ramach projektu UDA-POKL.04.01.02-00-046/11 "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły:
pobierz plik
03.11.2014Stypendia na semestr zimowy 2014/2015
rozwiń
 
Dnia 31 października 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej w projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-01 "Kierunki matematyczno – przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" w składzie:
Przewodnicząca Komisji
- dr Zofia Lewandowska – Koordynator Projektu
Członkowie:
- dr Tomasz Wróblewski- kierownik administracyjno – merytoryczny dla kierunków fizycznych
- dr Agata Sochaczewska – kierownik administracyjno – merytoryczny dla kierunku Matematyka
- dr Dorota Morka – kierownik administracyjno – merytoryczny dla kierunku Ochrona Środowiska
- Alina Czech – studentka kierunku Ochrona Środowiska
- Karolina Rusak – studentka kierunku Matematyka
- Mariola Żywicka – studentka kierunku Fizyka
- Aleksandra Leśniak – studentka kierunku Fizyka techniczna
Sekretarz Komisji
- mgr Grażyna Jażewicz – kierownik dziekanatu Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego.

Komisja sprawdziła, że wszystkie warunki określone w dokumentacji konkursowej PO KL zostały spełnione i zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach pierwszego stopnia w ramach realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku projektu "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością", przyznała 32 stypendia motywacyjne, odpowiednio, na poszczególnych kierunkach:
- Matematyka – 12 stypendiów
- Ochrona Środowiska – 10 stypendiów
- Fizyka - 2 stypendia
- Fizyka Techniczna – 8 stypendiów.

Poniższe pliki zawierają numery albumów studentów/studentek, którym przyznano stypendia motywacyjne:
24.09.2014Konkurs nr 7 na stypendia motywacyjne
rozwiń
 
Rektor Akademii Pomorskiej w Słupku ogłasza konkurs na stypendia motywacyjne dla studentów/tek trzeciego roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków Matematyka, Fizyka, Ochrona Środowiska oraz dla studentów/tek czwartego roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Fizyka Techniczna w ramach projektu UDA-POKL.04.01.02-00-046/11 "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły:
pobierz plik
20.03.2014Stypendia na semestr letni 2013/2014
rozwiń
 
Dnia 17 marca 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej w projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-01 "Kierunki matematyczno – przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" w składzie:
Przewodnicząca Komisji
- dr Zofia Lewandowska – Koordynator Projektu
Członkowie:
- dr Tomasz Wróblewski- kierownik administracyjno – merytoryczny dla kierunków fizycznych
- dr Agata Sochaczewska – kierownik administracyjno – merytoryczny dla kierunku Matematyka
- dr Dorota Morka – kierownik administracyjno – merytoryczny dla kierunku Ochrona Środowiska
- Dominika Szmidtke – studentka kierunku Ochrona Środowiska
- Alina Czech – studentka kierunku Ochrona Środowiska
- Agata Ożóg – studentka kierunku Matematyka
- Karolina Rusak – studentka kierunku Matematyka
- Mariola Żywicka – studentka kierunku Fizyka
- Aleksandra Leśniak – studentka kierunku Fizyka techniczna
Sekretarz Komisji
- mgr Grażyna Jażewicz – kierownik dziekanatu Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego.

Komisja sprawdziła, że wszystkie warunki określone w dokumentacji konkursowej PO KL zostały spełnione i zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach pierwszego stopnia w ramach realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku projektu "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością", przyznała 58 stypendiów motywacyjnych, odpowiednio, na poszczególnych kierunkach:
- Matematyka – 13 stypendiów - I nabór, 13 stypendiów - II nabór
- Ochrona Środowiska – 9 stypendiów - I nabór, 12 stypendiów - II nabór
- Fizyka - 1 stypendium - I nabór, 2 stypendia - II nabór
- Fizyka Techniczna – 8 stypendiów - I nabór.

Poniższe pliki zawierają numery albumów studentów/studentek, którym przyznano stypendia motywacyjne:
25.02.2014Konkurs nr 6 na stypendia motywacyjne
rozwiń
 
Rektor Akademii Pomorskiej w Słupku ogłasza konkurs na stypendia motywacyjne dla studentów/tek trzeciego roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków Matematyka, Fizyka, Fizyka Techniczna, Ochrona Środowiska oraz dla studentów/tek drugiego roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków Matematyka, Fizyka, Ochrona Środowiska w ramach projektu UDA-POKL.04.01.02-00-046/11 "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły:
pobierz plik
04.11.2013Stypendia na semestr zimowy 2013/2014
rozwiń
 
Dnia 31 października 2013 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej w projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-01 "Kierunki matematyczno – przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" w składzie:
Przewodnicząca Komisji
- dr Zofia Lewandowska – Koordynator Projektu
Członkowie:
- dr Tomasz Wróblewski- kierownik administracyjno – merytoryczny dla kierunków fizycznych
- dr Agata Sochaczewska – kierownik administracyjno – merytoryczny dla kierunku Matematyka
- dr Dorota Morka – kierownik administracyjno – merytoryczny dla kierunku Ochrona Środowiska
- Dominika Szmidtke – studentka kierunku Ochrona Środowiska
- Alina Czech – studentka kierunku Ochrona Środowiska
- Agata Ożóg – studentka kierunku Matematyka
- Karolina Rusak – studentka kierunku Matematyka
- Mariola Żywicka – studentka kierunku Fizyka
- Aleksandra Leśniak – studentka kierunku Fizyka techniczna
Sekretarz Komisji
- mgr Grażyna Jażewicz – kierownik dziekanatu Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego.

Komisja sprawdziła, że wszystkie warunki określone w dokumentacji konkursowej PO KL zostały spełnione i zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach pierwszego stopnia w ramach realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku projektu "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością", przyznała 58 stypendiów motywacyjnych, odpowiednio, na poszczególnych kierunkach:
- Matematyka – 10 stypendiów - I nabór, 13 stypendiów - II nabór
- Ochrona Środowiska – 9 stypendiów - I nabór, 12 stypendiów - II nabór
- Fizyka - 1 stypendium - I nabór, 4 stypendia - II nabór
- Fizyka Techniczna – 9 stypendiów - I nabór.

Poniższe pliki zawierają numery albumów studentów/studentek, którym przyznano stypendia motywacyjne:
02.10.2013Konkurs nr 5 na stypendia motywacyjne
rozwiń
 
Rektor Akademii Pomorskiej w Słupku ogłasza konkurs na stypendia motywacyjne dla studentów/tek trzeciego roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków Matematyka, Fizyka, Fizyka Techniczna, Ochrona Środowiska oraz dla studentów/tek drugiego roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków Matematyka, Fizyka, Ochrona Środowiska w ramach projektu UDA-POKL.04.01.02-00-046/11 "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły:
pobierz plik
09.10.2012Konkurs nr 3 na stypendia motywacyjne
rozwiń
 
Rektor Akademii Pomorskiej w Słupku ogłasza konkurs na stypendia motywacyjne dla studentów/tek drugiego roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków Matematyka, Fizyka, Fizyka Techniczna, Ochrona Środowiska oraz dla studentów/tek pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków Matematyka, Fizyka, Ochrona Środowiska w ramach projektu UDA-POKL.04.01.02-00-046/11 "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły:
pobierz plik
08.02.2012Stypendium motywacyjne
rozwiń
 
Rektor Akademii Pomorskiej w Słupku ogłasza konkurs na stypendia motywacyjne dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków Matematyka, Fizyka, Fizyka Techniczna, Ochrona Środowiska w ramach projektu UDA-POKL.04.01.02-00-046/11 "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły:
Stypendium motywacyjne
19.12.2011Wyniki pracy Komisji Stypendialnej z posiedzenia dn. 2011-12-06
rozwiń
 
Dnia 06 grudnia 2011 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej w projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-00 „Kierunki matematyczno – przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” w składzie:
Przewodnicząca Komisji
- dr Zofia Lewandowska – Koordynator Projektu
Członkowie:
- dr Tomasz Wróblewski- kierownik administracyjno – merytoryczny dla kierunków fizycznych
- dr Agata Sochaczewska – kierownik administracyjno – merytoryczny dla kierunku Matematyka
- dr Dorota Morka – kierownik administracyjno – merytoryczny dla kierunku Ochrona Środowiska
- Dominika Szmidtke – studentka kierunku Ochrona Środowiska
- Agata Ożóg – studentka kierunku Matematyka
- Grzegorz Kiczmachowski – student kierunku Fizyka
- Aleksandra Leśniak – studentka kierunku Fizyka techniczna
Sekretarz Komisji
- mgr Grażyna Jażewicz – kierownik dziekanatu Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego.

Komisja uchyliła decyzję o przyznaniu stypendium motywacyjnego uczestnikom z:
- Ochrony środowiska – numer albumu 34950
- Matematyki – numer albumu 36014.
Zwolnione w ten sposób stypendium przyznała kolejnym osobom na liście rankingowej:
- na Ochronie Środowiska – numer albumu 34916
- na Matematyce – numer albumu 35470.
26.09.2011Stypendia
rozwiń
 
Dnia 26 oraz 28 października 2011 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej w projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-00 "Kierunki matematyczno – przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" w składzie:
Przewodnicząca Komisji
- dr Zofia Lewandowska – Koordynator Projektu
Członkowie:
- dr Tomasz Wróblewski- kierownik administracyjno – merytoryczny dla kierunków fizycznych
- dr Agata Sochaczewska – kierownik administracyjno – merytoryczny dla kierunku Matematyka
- dr Dorota Morka – kierownik administracyjno – merytoryczny dla kierunku Ochrona Środowiska
- Dominika Szmidtke – studentka kierunku Ochrona Środowiska
- Agata Ożóg – studentka kierunku Matematyka
- Grzegorz Kiczmachowski – student kierunku Fizyka
- Aleksandra Leśniak – studentka kierunku Fizyka techniczna
Sekretarz Komisji
- mgr Grażyna Jażewicz – kierownik dziekanatu Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego.

W konkursie na stypendium motywacyjne złożono 113 wniosków, wszystkie zostały złożone prawidłowo. Liczba wniosków na poszczególnych kierunkach przedstawia się następująco:
- Matematyka – 48 wniosków
- Fizyka – 15 wniosków
- Fizyka techniczna-23 wnioski
- Ochrona Środowiska – 27 wniosków.

W semestrze I roku akademickiego 2011/ 2012 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu przypada następujący limit stypendiów na poszczególne kierunki:
- Matematyka – 17 stypendiów
- Ochrona Środowiska – 15 stypendiów
- Fizyka -5 stypendiów
- Fizyka Techniczna – 10 stypendiów.

Komisja sprawdziła, że wszystkie warunki określone w dokumentacji konkursowej PO KL zostały spełnione i zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach pierwszego stopnia w ramach realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku projektu "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością", przyznała stypendia motywacyjne na poszczególnych kierunkach:
- Matematyka – 17 stypendiów
- Ochrona Środowiska – 15 stypendiów
- Fizyka -5 stypendiów
- Fizyka Techniczna – 10 stypendiów.

Poniższe pliki zawierają numery albumów studentów/tek, którym przyznano stypendia motywacyjne:


Dokumenty do pobrania:

↑ ↑   początek strony

Rozmiar czcionki: A | a

Kontakt - Biuro Projektu

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
pokój 14
ul. Arciszewskiego 22b
76-200 Słupsk
tel. (59) 8405 364