Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością


Wybierz jeden z trzech kierunków:
- Matematyka
- Fizyka
- Ochrona środowiska


W ramach studiowania na jednym z kierunków zamawianych na Akademii Pomorskiej w Słupsku będziesz miał możliwość:

1. Uzyskania stypendium w wysokości 1000 zł!
Stypendium przyznawane jest na jeden semestr połowie studentów z najlepszą średnią. Jeśli będziesz utrzymywał się w grupie najlepszych studentów otrzymasz co miesiąc 1000 zł przez cały okres studiów.
Jeśli nie uda Ci się w jednym semestrze – nie martw się – masz szansę w kolejnych!
Co więcej, otrzymywanie 1000 zł stypendium nie ogranicza Ci możliwości ubiegania się o kolejne stypendia, socjalne czy naukowe!
Studiowanie na AP się opłaca!

2. Uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych z matematyki, fizyki lub chemii w trakcie I roku studiów
Jeśli chciałbyś studiować matematykę, ale obawiasz się, że Twoja wiedza nie jest na odpowiednio wysokim poziomie – nie martw się! Jeśli chcesz studiować ochronę środowiska, ale Twoja chemia kuleje…
Mamy dla Ciebie rozwiązanie!
Zbadamy Twoją wiedzę i jeżeli okaże się, że masz z czymś kłopoty – pomożemy. W trakcie pierwszego roku studiów przewidziane są zajęcia wyrównawcze dla studentów, którzy uzyskali najmniejszą liczbę punktów z testów wiedzy. Umożliwi to zdobycie wiedzy niezbędnej do studiowania wybranego kierunku.
Kierunek Zajęcia wyrównawcze
Matematyka z matematyki (15h wykładów i 60h ćwiczeń)
Fizyka z matematyki, fizyki i chemii (po 30h)
Fizyka techniczna z matematyki, fizyki i chemii (po 30h)
Ochrona środowiska z matematyki (15h), fizyki (15h) i chemii (30h)


3. Uczestniczenia w kursach i szkoleniach dających dodatkowe uprawnienia
Dodatkowe kwalifikacje poszerzą Twoje możliwości zdobycia zatrudnienia i uczynią Cię bardziej atrakcyjnym na rynku pracy, a co najważniejsze – nie będziesz musiał za nie płacić!
Kierunek Dodatkowe kursy
Matematyka Analityk księgowy
Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych
Język angielski w środowisku pracy + egzamin TOEIC
Fizyka Naliczanie opłat środowiskowych
Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych
Język angielski w środowisku pracy + egzamin TOEIC
Fizyka techniczna Naliczanie opłat środowiskowych
Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych
Język angielski w środowisku pracy + egzamin TOEIC
Ochrona środowiska Naliczanie opłat środowiskowych
Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych
Język angielski w środowisku pracy + egzamin TOEIC


4. Staże u pracodawców
Chętni studenci, wybrani przez potencjalnych pracodawców odbędą dobrowolne, płatne (nawet do 2000 brutto) staże w firmach z regionu słupskiego, m.in. w banku PeKaO S.A., Wodociągach Słupsk, oczyszczalni ścieków czy w ciepłowni Syndcraft S.A.

5. I wiele innych korzyści! m.in.
- Udział w konferencjach naukowo – technicznych
- Wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw
- Wykłady ze specjalistami
- Współpraca z potencjalnymi pracodawcami

Zapraszamy do studiowania osoby niepełnosprawne, dla których przygotowano specjalne udogodnienia, m.in. wykłady z użyciem sprzętu wspomagającego słyszenie czy powiększalniki stacjonarne wspomagające widzenie.


Studiowanie na Akademii Pomorskiej w Słupsku
naprawdę się opłaca!


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego